Det er kulturen, som skal understøtte virksomheden og virksomhedens mål, ikke omvendt.

Vækst- og forandringsprocesser udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Der skal skabes synergi og sammenhæng mellem den gamle kultur og fremtidens kultur. En stærk performancekultur er mere end bare ambitiøse målsætninger og tæt opfølgning. Det handler om, at organisationen VIL og tager ejerskab.

Nøglen til vækst findes i virksomhedens DNA. Vækstmål og forventninger om forandring udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Der skal skabes synergi og sammenhæng mellem den gamle kultur og fremtidens kultur.

Er der den gejst, den SULT, den FORANDRINGSVILJE til både at VILLE begynde at gøre og stoppe med at gøre dét, der skal til – for at lykkes med jeres ambitiøse mål?

Virksomhedens DNA får jer til at stå sammen om det rigtige. Når jeg kigger på kulturen, kigger jeg ikke, på om I kan, men om I VIL og lukker det rigtige gap. Jeg igangsætter dét, der skal til for, at kulturen emmer af det, I ønsker for fremtiden.

Læs mere om Strategi og strategiimplementering
Læs mere om Innovation

Kultur