ACTIO Consulting er en rekrutteringsvirksomhed, og derfor opbevarer og behandler vi persondata med det formål at besætte stillinger hos vores kunder. ACTIO behandler alle kandidaters ansøgning, CV mv., samt relevant data i vores system.

Vi opbevarer følgende data, som kandidaten altid selv kan redigere og/eller slette:

  • CV, dog uden personfølsomme data (se nedenfor)
  • Eksamensbeviser, dog uden cpr.nr – de sidste 4 tal streges ud af kandidaten
  • Personanalyse – hvis denne foretages via ACTIO Consulting
  • Erhvervsrettet Evnetest – hvis denne foretages via ACTIO Consulting
  • Referencer – efter indhentning af samtykke
  • Relevante noter nedskrevet af vores konsulenter

Vi bruger rekrutteringssystemet ReQruiting, der automatisk håndterer alle regler om samtykke og 6-måneders-sletning af database.

Her opbevares de filer, som kandidaten ønsker, at vi skal opbevare til stillingsbesættende formål. Kandidaterne kan til enhver tid oprette, slette og redigere i egne data.Når en kandidat ansøger en stilling gennem systemet, så sletter vi automatisk dennes data efter 6 måneder.

Alle henvendelser med ansøgning og/eller CV uden for ReQruiting vil blive slettet øjeblikkeligt uden et særskilt samtykke.

Du kan altid bede om at få adgang til ACTIO Consulting´s fuldstændige databehandlingspolitik.

Paragraf