En god håndtering af en dårlig sag er altid bedre end en dårlig håndtering af en god!
 
Der kan være mange årsager til at skulle sige farvel til medarbejdere. Uanset om der er tale om en enkelt person eller en nedskæring, der vedrører flere, så er det altid en dårlig sag. En svær sag, der berører og påvirker alle parter, men også en sag, der kan gøre mere skade end nødvendigt – også for din virksomheds omdømme og for den tilbageværende organisation.

Enhver medarbejder, du siger farvel til, er din virksomheds ambassadør – så måden, du siger farvel på, er afgørende for dine muligheder for at tiltrække de bedste medarbejdere, når det igen er tid til at ansætte. Hvad siger de, når de er stoppet? Er det en virksomhed i kaos, der ikke har styr, der ikke behandler deres medarbejdere ordentligt?

Der er regler, du skal overholde og erfaringen siger, at de færreste virksomheder helt har styr - på trods af gode intentioner, Hvor fokus er på at få det hurtigt overstået og kigge fremad. Det er dyrt ikke at gøre det ordentligt.

Opsigelser skaber altid usikkerhed, frustration og dalende trivsel. Hvordan dækkes ind for opgaverne, der nu ikke bliver løst, hvem skal sige hvad, hvordan skaber vi en tryghed om, at den tilbageværende organisation ikke flygter af frygt?  

For den eller de opsagte medarbejdere er der mange følelser og konsekvenser, der kan føre til en økonomisk og reel eksistentiel krise. Det er helt afgørende at komme hurtigt og rigtigt videre. Medarbejderen går ind i en periode, hvor der enkelte netop skal bruges ekstra energi, fokus, kræfter og kreativitet på at komme videre til sit næste job. En tid, hvor man skal vise sit allerbedste for at komme i betragtning, for at komme ind i sit næste loop.

De berørte medarbejdere fortjener hjælp til at komme hurtigt videre på en ordentlig måde.

Derfor har vi udviklet et effektivt Outplacement-forløb, hvor vi hjælper din virksomhed til at:

  • forberede og gennemføre en opsigelse – rigtigt
  • hjælpe de opsagte medarbejdere (ledere og specialister) videre til deres næste succesfulde job
  • hjælpe din virksomhed FØR, UNDER og EFTER en nødvendig nedskæring.