”Extended DISC Personanalyse” er et vigtigt værktøj til at få et bedre indblik i kandidatens foretrukne adfærdsstil, motivation og drivkraft, som anvendes ved rekruttering, coaching og udvikling af enkeltpersoner samt teams.

Den skaber et fælles sprog til øget selvforståelse og giver et klart billede af, hvordan ens adfærd i bestemte situationer adskiller sig fra andres adfærdsstil. Samtidig belyser.

De fleksible rapportmuligheder giver mulighed for at bruge værktøjet i alle tænkelige situationer, som har kommunikation, adfærd, ledelse, teamwork og motivation i fokus og holdt op imod jobindhold, formål, forventninger, mål og arbejdsmiljø.

Som rekrutterende leder modtager du anvisninger til ledelse, fastholdelse og udvikling af medarbejderen.

Af DISC profilen scores naturlig og tilpasset arbejdsprofil.
Vi holder adfærdsanalysen op imod de ønskede karaktertræk.

Bogstaverne ”DISC®” repræsenterer fire overordnede adfærdsstile, der beskriver kandidatens adfærd.

disc

Læs om vores øvrige test- og analyseværktøjer:

Erhvervsrettet test

Team-analyse

Salgs-kompetence-analyse

Øvrige tests