Hos ACTIO Consulting lærer vi kandidaterne at kende hele vejen rundt. En erhvervsrettet test eller kognitiv test kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og fortælle os noget om kandidatens jobrelaterede potentialer og kognitive kompetencer.

Det kan være nødvendigt at undersøge og få et større indblik i en persons evner i forhold nogle centrale opgaver i jobbet. Enten i forbindelse med rekruttering, opgavefordeling i teamet, medarbejderudvikling (potentialeafklaring), coaching, teamsammensætning eller lederudvikling.

Forstå hvordan din fremtidige medarbejder tænker og løser konkrete problemstillinger.

Der kan testes indenfor 9 forskellige kognitive områder, som er:

  • Abstrakt logisk tænkning
  • Forståelse for logiske processer
  • Rumlig tænkning
  • Forståelse for social kontekst
  • Numerisk tænkning
  • Matematisk logisk tænkning
  • Ordpar
  • Hukommelsestest
  • Tekstforståelse

Afhængigt af jobfunktionen vælger vi nøje, hvilke evner, vi har brug for, at den kommende medarbejder eller leder besidder.  

HR Solutions erhvervsrettede test består af 9 mulige områder, hvor vi ofte udvælger 2-3 relevante i forhold til jobbet. Testen bidrager med indsigt og forståelse i forhold til en persons arbejdshastighed og fejlmargen ved at belyse personens evne til aktivt og grundigt at indsamle, analysere, kombinere, vurdere og bearbejde informationer.
Formålet er at belyse en persons evne til at tænke og drage konklusioner i forskellige sammenhænge, herunder personens arbejdshastighed samt personens evne til at svare korrekt.  

Når vi rekrutterer salgsprofiler, supplerer vi ofte med salgskompetence-test, som afdækker potentialet hos den enkelte kandidat.
Uanset hvilke svar test og analyse vil give os, holder vi konklusionerne op imod de kritiske situationer, der erfaringsmæssigt er i jobbet. Disse kritiske situationer omdannes til en case, hvor de bedst kvalificerede kandidater præsenterer deres løsning og reaktion til 2. interview hos os og evt. ved præsentation hos jer.

Besvarelserne kunne se således ud:

Kandidat A svarer på 15 opgaver på 10 min. og svarer korrekt på 50%
Kandidat B svarer på 19 opgaver på 12 min. og svarer korrekt på 75%
Kandidat C svarer på 20 opgaver på 15 min. og svarer korrekt på 98%

Selv om de tre kandidater kunne have mange adfærdsmæssige ligheder, er det tydeligt at de ser forskelligt på hastighed og kvalitet. Her ville kandidat A måske mere risikovillig end kandidat C. Forskellige jobpositioner kræver forskellige kompetencer. Og det er lige netop her, at de Erhvervsrettede test kan være med til at sikre, at du ansætter den kandidat, der med størst sandsynlighed bliver en succes i jobbet.

Læs om vores øvrige test- og analyseværktøjer:

Adfærdsanalysen ”Extended DISC®”

Team-analyse

Salgs-kompetence-analyse

Øvrige tests