Det er jo ikke ligegyldigt, om du ansætter en hunter eller en farmer. Ligesom det jo bestemt heller ikke er det samme fokus udviklingsmæssigt, der bør være, om du har en hunter eller en farmer.

ACTIO Consulting hjælper dig gerne med at afklare hvilke salgskompetencer, du har brug for. Vi tager udgangspunkt i jeres marked, hvilke kunder og salgsprocesser, sælgeren skal mestre og vi hjælper dig med at oversætte det til 18 grundlæggende salgskompetencer. 18 områder, vi kan teste på.
 
Vi anvender testværktøjet, ”Sales 18”. som repræsenterer 18 kritisk vigtige salgskompetencer, som vi prioriterer sammen med dig. I forhold til, hvad der er vigtigst i forhold til kunder og salgsproces?

Analyseværktøjet er baseret på samme DISC-spørgeskema, som kandidaten i forvejen (formentlig) udfylder i rekrutteringsprocessen eller forud for et udviklingsforløb med dine sælgere.
 
Du får dermed et klart billede af den pågældendes salgsprofil og tilgang til salget. Dels for at du kan vurdere den enkeltes kandidatur og dels for at kunne hjælpe og udvikle potentialet hos et eksisterende salgsteam.

Læs om vores øvrige test- og analyseværktøjer:

Adfærdsanalysen ”Extended DISC®”

Erhvervsrettet test

Team-analyse

Øvrige tests