Har du brug for hjælp til din forretnings-udvikling? Mod nye mål? Med større effektivitet?

Forretningsudvikling handler ofte om, at sikre, at organisationens opgaver og processer udvikles til med de rette forudsætninger at få jer derhen, I har målsat jer. Men der er så meget andet i dét at udvikle sin forretnings formåen. Nogle af de spørgsmål, vi hjælper dig til at få besvaret er:

Er de strategiske prioriteter på plads? Både på den længere og korte bane?
Er planen nedbrudt til gennembrudsmål, der lukker de nødvendige gaps?
Og er handlingsplanen og ansvarsfordelingen lige til at følge for den enkelte, der skal eksekvere?
er det de rette projekter, der prioriteres og gennemføres? Er der både drift/vedligehold og udvikling i projekterne?
Er processer og arbejdsgange vurderet og effektiviseret, så der ikke sker tilbageløb?
Har I den kultur og DNA i virksomheden, der skal være til stede for at danne rammerne for at nå i mål samt for at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere?
Oplever I, at der sker innovation i virksomheden – eller gemmer den. enkelte medarbejder på de gode idéer?

Vi arbejder med mange andre temaer. Måske du har en oplevelse af det, der halter? Måske skal vi starte med at finde svaret?

Læs mere om Strategi og strategiimplementering
Læs mere om Kultur-udvikling
Læs mere om Innovation