DK | UK

Afsætning skabes gennem mennesker... Ganske enkelt 

ACTIO er et erfarent konsulenthus, der arbejder med kompetenceudvikling og implementering af forandringer imod ambitiøse målsætninger

Vi hjælper vores kunder med at få STRATEGI, KULTUR, SALG og LEDELSE til at fungere optimalt i praksis. 

– og altid med udgangspunkt i de forretningsmæssige mål
 

 • Strategi…


  Uden gennemarbejdede strategiske planer, risikerer du at prioritere forkert i forhold til organisationens overordnede mål med manglende eksekvering af strategien. Hvis du, som leder, vil opnå de forventede resultater og skabe de nødvendige forandringer, skal strategien give mening for den enkelte i organisationen og du skal arbejde effektivt med at sikre sammenhæng mellem den strategiske plan og de gennemførte aktiviteter

 • Kultur…


  Det er kulturen, som skal understøtte virksomheden og virksomhedens mål, ikke omvendt. Vækst- og forandringsprocesser udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Der skal skabes synergi og sammenhæng mellem den gamle kultur og fremtidens kultur. En stærk performancekultur er mere end bare ambitiøse målsætninger og tæt opfølgning. Det handler om, at organisationen VIL og tager ejerskab

 • Salg…


  For at forbedre salgseffektiviteten skal salgsprofilen, salgsprocessen og den produktive salgstid afspejle det, der skal til for at nå målene. Det stærkeste fundament for succes påvirkes af 4 parametre: målstyring, antallet af indsatser, prioritering og kvaliteten af salgsarbejdet (kompetencer). Vi kigger på alle 4 parametre og hjælper jer til at lykkes med at gøre det rigtige for de rigtige – på den rigtige måde

 • Ledelse…


  For at eksekvere strategien og nå fremtidens mål, er der behov for klargøring af ledelseslaget til nyt paradigme og fremtidig vækst. Mange oplever behovet for at styrke ledelseskompetencerne i at bedrive reel ledelse i praksis. Ledelse, der er forankret i adfærd sikrer et solidt fundament. Fremtiden kalder på en stærk dynamisk ledelse, der står tættere sammen og hvor den enkelte leder formår at udnytte og udvikle medarbejderne styrker og forudsætninger for at lykkes